تذکر مهم : حساب های کاربری دارای مشخصات مخدوش، مسدود می گردد لذا در هنگام ثبت نام مشخصات خواسته شده را به درستی وارد نمایید.

ژورنال مهندسی صنایع و سیستم ها اخبار مهندسی صنایع ایران
coming soon ... دوره های آموزشی، سمینارها، کنفرانس ها و همایش های حوزه مدیریت و مهندسی صنایع


Iranian Industrial Engineer Club - باشگاه مهندسین صنایع
موضوع مورد نظر وجود ندارد.